Kay Farm Estate, Lagos, Nigeria. 100216
Day

December 3, 2013