Kay Farm Estate, Lagos, Nigeria. 100216
Day

October 5, 2013